Bestuur "Halleluja" van links naar rechts.
Gerard van Beek (voorzitter)
Rikje van der Horst (bestuurslid)
Jan Hagendoorn (bestuurslid)
Gerry van de Brink( secretaresse)
Pim van de Geest (penningmeester)
Gerda de Groot (bestuurslid)